پرش به محتوا
گزینگان- معاونت آمار و اطلاعات

معاونت آمار و اطلاعات

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان اصفهان به عنوان بازوي اجرايي مرکز آمار ايران در استان وظيفه سازماندهي، اجرا، استخراج و نظارت بر طرح هاي آماري، سرشماري­ هاي عمومي و آمارهاي ثبتي ، تهيه حساب­ هاي منطقه ­اي، تهيه و بهنگام­ سازي نقشه­ هاي شهري و روستايي را در راستاي اطلاعات مورد نياز نظام برنامه ريزي استان به عهده دارد که بخش عمده­اي از نتايج اين فعاليت­ها در قالب سالنامه آماري استان متبلور مي شود. از اين رو معاونت آمار و اطلاعات اصفهان در قالب ۴ گروه کارشناسي به شرح زير تعريف شده است:

 

۱)  گروه اجرای طرح‌های آماری و سرشماری‌ها:

- بهنگام سازی چارچوب‌های آماری طبق دستورالعمل‌های مرکز آمار ايران.

- اجرای طرح‌های آماری که به صورت ماهانه، فصلی، شش ماهه و ساليانه توسط مرکز آمار ايران تبيين و طراحي مي‌شوند. از جمله مهمترين اين طرح‌ها عبارتند از :

   طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهري و روستايي.

   طرح آمارگیری از نیروی کار.

   طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بيشتر.

   طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری.

   طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای شهري و روستايي.

  و ....

- اجرای سرشماری‌های عمومی از جمله سرشماري عمومي نفوس و مسکن و ....

- جمع‌آوری آمارهای ثبتی در قالب طرح‌های آماري.

- ارایه‌ی خدمات آماری مورد نیاز سازمان‌ها، دانشجويان و مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي.

- راهنمایی فنی به گروه‌ها و کارشناسان آماری واحدها و سازمان‌هاي استان.

 

۲) گروه آمارهای ثبتی، پردازش و فرابری داده‌ها:

- استخراج سرشماری‌های عمومی و تخصصی در چارچوب برنامه‌هاي مرکز آمار ايران  .

- استخراج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای در چارچوب ضوابط مرکز آمار ايران.

-  دسته‌بندی و نگهداری مدارک آماری .

- جمع آوری و ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمان‌هاي اداري استان در چارچوب نظام‌هاي آماري ثبتي کشور .

- تهیه و تدوین سالنامه استان در قالب ضوابط، تعاریف و مفاهیم استاندارد شده مرکز آمار ایران.

- تهیه و تدوین سالنامه شهرستانی.

- تهیه و تدوین نشریه شاخص‌ها و نماگرهای اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استان.

 

3) گروه نقشه و اطلاعات مکانی:

- تهیه و بهنگام‌سازی نقشه‌های آماری استان (شهري، آبادي بلوکه و روستايي) .

- تهیه نقشه لایه‌های تقسیمات کشوري با توجه به تغييرات پيش آمده در سطح دهستان، بخش و شهرستان‌ها.

- حوزه‌بندی و پلات نقشه‌های مورد نیاز جهت اجرای سرشماري‌ها.

- بروز رسانی نرم‌افزار فایل جغرافیایي استان  .

- ارائه اطلاعات و نقشه‌های مختلف به متقاضیان اعم از دستگاه‌های اجرایي، مشاوران، محققين و کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي .

- تدوین برنامه آموزش  GISدر سطح استان به متقاضیان دستگاه‌ها.

 

۴) گروه حساب‌های منطقه‌ای  و محاسبات قیمت:

- جمع‌آوری حساب‌های تولید: شهرداری‌ها، اقامتگاه‌ها، آب و فاضلاب شهري و روستايي، آب منطقه‌اي، گاز، کسب و کار خصوصي و ....

 - تهیه و تدوین  نشریه گزارش حساب‌های توليد استان.

- نظارت بر اجرای طرح‌های آمارگیری مربوط به تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي.

- تجزیه و تحلیل نتایج طرح‌های آماري, حساب‌هاي توليد و سرشماري‌ها.

- تهیه سری‌های زمانی ارزش افزوده استان.

- مطالعه جمعیت استان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن.