رزومه

هیچ رکورد رزومه یافت نشد.
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی انتخاب کردن مدرک تحصیلی قاب متن انتخاب تصویر  
هیچ رکورد رزومه یافت نشد.
هیچ رکورد رزومه یافت نشد.

دستور العمل کار با پنل نقشه و اطلاعات مکانی

 

یکی از قسمت های اصلی و مهم سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات پنل نقشه و اطلاعات مکانی می باشد . در این قسمت کلیه نقشه های آماری استان  و تصاویر و نقشه های ادوار مختلف سرشماری از سال 1345 تا کنون ، ارائه شده است . همچنین نقشه ها ی موضوعی و اطلس های آماری تهیه شده درمعاونت آمار و اطلاعات طی  سالیان مختلف در سامانه گرد آوری و ارائه شده است . 

 

شما مجوز دسترسی لازم را ندارید.